Home Contact

Kupovina i prodaja stana je vrlo važan, ali i stresan događaj u životu za svakoga, te bi trebalo da taj potez bude dobro odmeren i pametno povučen. Od Vašeg konsultanta za nekretnine u dobroj meri zavisi kako ćete proći kroz ceo proces. Mi smo tu uz Vas i pratimo svaki korak u našem zajedničkom poslu. Nažalost, nesređena situacija sa vlasničkim odnosima, urbanističkim planovima, katastrima, sporom procedurom kao i nedorečenom zakonskom regulativom otežava razvoj tržišta u dobroj meri, pogotovu za strane investitore. Međutim, uz dobrog konsultanta za nekretnine, najveći broj prepreka se može izbeći ili savladati. S obzirom na pomenute probleme kao i veliki broj nekretnina koji se nudi, odabrali smo pomalo konzervativan, bolje reći oprezan pristup u poslu, želeći da potpuno zaštitimo naše klijente od pogrešnih rešenja baziranih na poluinformacijama ili neistinama. Continental 100 savetuje klijente u vezi svih aspekata transakcije, pomažemo im razvojnim savetima i na taj način pokušavamo da izvučemo maksimum za našeg klijenta.

Svaki objekat koji se nalazi u ponudi možete videti na našoj internet prezentaciji. Ovakvim pristupom naši klijenti mogu da steknu jasnu i objektivnu sliku o stanju na tržištu, kao i o kvalitetu ponuđenih nekretnina. Continental 100 ne nudi objekte koji nisu pregledani i ocenjeni od strane naših obučenih agenata.